About

APA Gallery etablerades 2012 och öppnade på Gävlegatan 1 nära Vanadisplan i det s.k. Stockholm Gallery District i april 2013. Galleriet är en mötesplats där verk av både etablerade och yngre konstnärer visas. Ambitionen är att ställa ut konst som engagerar, etsar sig fast på besökarens näthinna och på olika sätt återspeglar det nutida samhället. Galleriet har nyligen inlett samarbeten med internationella konstnärer.

APA gallery was established in 2012 and opened on Gävlegatan 1 near Vanadisplan in the so-called Stockholm Gallery District in April 2013. The gallery features works by both established and younger artists. The ambition is to exhibit art that engages in different ways that reflect contemporary society.The gallery has recently initiated partnership with international artists.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: