John Sundkvist

Anakolut

25 februari-19 mars 2016

Melodi

Det som visar in mot något som aldrig leder ut,

som aldrig löses upp i sammanhängande mening.

Återsyftande, tillbakavisande, omtagande.

Han hon den det, han hon den det.

Förstummelse i det metallskimrande glittret.

Avskärningar, suturer, läkningen i det grå.

Anaforisk anakolut.

John Sundkvist lever och arbetar i Stockholm, Pontoise och Lesjöfors. Utställningar i bland annat Stockholm, Göteborg, Paris och Peking sedan början av 1980-talet. Stor retrospektiv på Prins Eugens Waldemarsudde år 2006. Samtidigt med utställningen på APA Gallery pågår utställningen ”En glipa i väven” på Gustavsbergs porslinsmuseum (till 15 maj). Representerad på bland annat Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Musée Picasso i Antibes, Statens konstråd, samt i landsting och kommuner.

Melody

That which points back at something which never leads out,

which never dissolves into coherent meaning.

Repeating, regressing, resuming.

He she this that, he she this that.

Dumbfounded in the metal-shimmering glitter.

Sectionings, sutures, healing in the grey.

Anaphoric anacoluthon.

John Sundkvist lives and works in Stockholm, Pontoise and Lesjöfors. Exhibitions in Stockholm, Gothenburg, Paris and Beijing since the early 1980-ties. Important retrospective at Prins Eugens Waldemarsudde in 2006. Coinciding with the show at APA Gallery is the exhibition ”A gap in the weave” at Gustavsbergs porslinsmuseum (until May 15). Represented in Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Musée Picasso in Antibes, Statens konstråd, and in regional and municipal collections.