Simon Gorm Andersen

Farming stones – Reaping hair

20 augusti – 19 september 2015

”Man bestämmer sig för en yta och bearbetar den i olika steg, man rensar och det tunga avlöses av det lätta. Man sår och så väntar man, det tar lång tid, man behöver ha tålamod, man vet inte riktigt hur det faller ut. Resultatet kan upplevas som kaotiska fält men med en egen inre logik. Här framträder färger som till exempel det turkosa, med dess ambivalenta egenskap av att vara både varm och kall och dess förmåga att väcka en rad varierande associationer.”

Simon Gorm Andersen är född 1980 i Danmark men bestämde sig för att söka till Kungl. Konsthögskolan i Stockholm för att vidga sina perspektiv. 2013 tog han sin Master of Fine Arts och efter sin examensutställning på Mejan visades hans verk på Market Art Fair på Liljevalchs 2014. Utställningen på APA Gallery, Farming Stones – Reaping Hair, är Simon Gorm Andersens debututställning. Innehållet i hans konstnärskap handlar väldigt mycket om att bruka duken med penslar och färg. Man kan jämföra det med en lantbrukares arbete med en ofruktbar mark, där materien tillförs en mänsklig dimension och får nytt liv.