Silva Malmsten Lalander

Renunciation of memory

14 januari- 20 februari 2016

Silva Lalander Malmstens bildvärld har liknats vid mentala tillstånd och i fenomenologiska termer som en arkitekturens poesi. Det här är hennes första separatutställning på APA Gallery i Stockholm.

Silva Lalander Malmsten utbildade sig på Konstfack mellan 1991-97 och Pernbys Målarskola mellan 1986-88. Hon har även studerat konstvetenskap på Uppsala och Stockholms Universitet. Lalander Malmsten har haft ett antal separatutställningar, senast på Galleri Ping-Pong i Malmö 2010. Hon arbetar med måleri, skulptur, andra rumsliga objekt och fotografi.

Silva Lalander Malmsten´s imagery has sometimes been described in terms of psychological conditions, or as a kind of architectural poetry, in phenomenological terms.This is her first individual exhibition at APA Gallery, Stockholm.

Silva Lalander Malmsten studied at Konstfack University College of Arts, Crafts and Design (1991-97) and Pernby´s School of Painting (1986-88). She has also carried through academic studies in art history at the universities of Stockholm and Uppsala. Lalander Malmsten has realized several individual exhibitions, among others at Ping-Pong Gallery in Malmö in 2010. She works mainly with painting, sculptures, as well as other spatial objects and photography.

Bildtext: ”Prescence”, digital pigment prints, 100% cotton rag paper.