Ride 1

Ronny A Hansson, Jonas Kjellgren och Stig Sjölund

Ride 1;4

23 augusti – 16 september 2012

Konstnärsgruppen Ride1 etablerades 2004 av konstnärerna Ronny A Hansson (f 1962 i
Uddevalla, bor och arbetar i Nyköping), Jonas Kjellgren (f 1962 i Gävle, bor och arbetar i
Torsåker), Stig Sjölund (f 1955 i Timrå, bor och arbetar i Stockholm).

Konstnärerna baserar sitt nuvarande arbete på installationer i form av ”rides”, dvs
åkattraktioner samt på filmer och fotoserier, allt relaterat till nöjesparker och till
upplevelseindustrin. Deras gemensamma intresse fokuserar temaparkens estetik och
populärkultur med tonvikt på den amerikanska. Humor och direkthet är signifikant för deras
arbete.

”Våra rides kan direkt refereras till de man kan finna på ett tivoli. Men de är inte
gjorda för utomhusbruk utan för att användas i museer och på gallerier. Verken är brutalt
realistiska samtidigt som de interaktivt konfronterar besökaren med sin dysfunktion och
lämnar användaren ensam i motsägelsefyllda upplevelser. Vi återuppväcker välkända ikoner
och fortsätter vårt arbete i en anda av Post production och återvinning. Speciellt kan man se
detta i våra filminstallationer där vi arbetar med remakes av redan välkända produktioner
som Deerhunter (2005), Alien (2006) och Jaws (2007-2010). Originalen och vår version visas
ovanför varandra i samma bildskärm så att en jämförelse kan göras klipp för klipp”.

Ride1 har medverkat i ett antal utställningar i Europa och USA, bl a Berlin 2005, Los Angeles
2006, London 2007, Frankfurt 2008, Madrid 2008, Oslo 2010. Gruppen medverkade 2006 i
”When I Am” på Moderna Museet, Stockholm 2006.