Patrik Gustavsson

Bra eller dåligt

25 oktober – 17 november 2012

Bra eller Dåligt är en utställning som visar ett antal modeller eller skulpturer. Båda benämningarna går bra.
Varje modell har sin utgångspunkt och sitt uttryck. Konstverk som illustrerar en idé eller en
tanke brukar sällan bli helt lyckade så detta lämnas som utgångspunkt eller koncept.
Man behöver heller inte använda metaforer eller metonymier för att berätta för någon vad
man sett. Metonymier kan tyckas bättre än metaforer och inte på grund av att dessa har
högre status inom den poststrukturalistiska filosofin; metonymier är helt enkel lite mer eleganta.

Självklart bär skulpturen på sin egen poesi och form; det är ju det som kännetecknar konst,
den har så att säga sin egen bärighet, även utan resonemang eller koncept.
Men, titeln då? Bra och Dåligt är ju bedömningsfraser, men observera att det inte finns ett
frågetecken med och frasen är således inte en fråga utan ett konstaterande; bra eller dåligt.
Man kan ju titta och njuta ändå trots att det numera finns vissa problem med njutningen. Den
har nämligen blivit ett ok. Det är status att njuta och att ta sig tid med sig själv. Lättjan har
blivit ett måste som ersatt det gamla överjagets plikt och duktighetsprincip. Att vara duktig var
förr att späka sig och göra rätt, nu tvånget att njuta av lättjan. Brrrrrr.

Patrik Gustavssons arbeten präglas av humor och lekfullhet där den plumpa gestaltningen
används för att synliggöra kulturens och konstens position som maktcentra i fråga om smak,
status och kulturellt kapital. Den humoristiska aura som präglar verken, ofta i form av skulpturer,
visar också humorns egenvärde och skrattets alla inneboende mekanismer. Detta skratt som har status
inom arbetarklassens kultur. Patrik Gustavsson har sedan mitten av 90-talet, med debuten på Galleri
Rotor 1997, ställt ut regelbundet både i Sverige och utomlands. Vi minns honom bland annat på
Olle Olsson-huset 2002 när han uppmärksammades i media och av allmänheten genom verk som
”Super Biology” och ”Kvarteret”. Andra viktiga utställningar har varit på Galleri Ping pong , Galleri
Mariann Ahnlund(2002) och ALP galleri Peter Bergman(2004), men även Moderna Museet och Galleri Ynglingagatan 1.
Patrik Gustavsson är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå under Stig Sjölunds ledning och
var en tid assistent åt Alfredo Jaar i New York. Gustavsson kan uppfattas som ”anspråk slös” i
ordets positiva bemärkelse till skillnad mot det självhögtidliga som konsten stundom kan vara
behäftad med. Vi gläder oss åt att här få presentera hans nya djupt laddade
skulpturberättelser. I samband med utställningen presenteras en ny katalog över Patrik
Gustavssons arbeten från 1995 -2010.

Patrick Gustavsson  (f 1969) utbildades vid Konshögskolan i Umeå 2000.