Niklas Anderberg

Målningar i exil

13 november – 6 december 2014

 

Jag vill minnas att det var i mitten av 90-talet som jag första gången stötte på Niklas Anderbergs måleri och jag måste erkänna att jag blev lite konfunderad – det passade inte riktigt in i den svenska kontexten. Hans målningar hade en annorlunda uppsyn, ett måleri som inte alls var vanligt i det stockholmska konstlivet vid den tiden. Där fanns något främmande men ändå välbekant som det inte var lätt att placera.

Han visade ett synnerligen komponerat måleri med uppbrutna bildytor fyllda av plana former, ett slags skärvor inflikade i varandra, vilket skapade en ganska intrikat bildvärld. Bilderna utstrålade en sorts behärskad expressionism med balanserad men trots det kraftfull kolorit. Det var ett komplext måleri med rytmiska förtätningar, tuktat och strukturerat, en sorts balanserade strukturer i delikat balans mellan ljus och skugga.

Med ett måleriskt uttryck som för tillfället framstod som ovanligt var det intressant att tänka sig Niklas för ett offentligt uppdrag. Som projektledare för Statens konstråd hade jag möjlighet att föreslå honom för en konstnärlig uppgift på Karolinska institutet, Berzeliuslaboratorierna. Ett uppdrag som 2004 resulterade i fyra relativt stora målningar placerade på varje våningsplan i en nisch utanför hissen.

Niklas intresserade sig alldeles påtagligt för verksamhetens historia, letade fram visuellt material som inspiration för sitt bildbyggande. Både på Kungliga biblioteket och Rönnells antikvariat fann han former, historiskt sprungna ur institutionens praktiska verksamhet med verktyg och laboratorieföremål, vilka fick bilda en visuell mer än begreppslig utgångspunkt.”

Kjell Strandqvist (ur katalogen OVERWIEW – Niklas Anderberg – Paintings 1977– 2010)

Niklas Anderberg (f. 1950) är uppvuxen i Göteborg och utbildad vid Konstakademin i Köpenhamn 1976-83. Han är numera bosatt i Nederländerna och har en rad utställningar i olika länder bakom sig. Niklas Anderberg har utfört två utsmyckningar för Statens konstråd: en i Kristianstad och en på Karolinska sjukhuset i Solna.