Mats Eriksson Dunér

 Kontoret, Skärholmen

16 januari – 15 februari 2014

Mats Eriksson Dunér jobbar främst med fotografi, i sina intressen inom stadsplanering, rätten till staden, samt för sociala frågor. Eriksson Dunér är doktorand i fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö, där han utformar sin research till två längre filmberättelser, av vilka den första färdigställda ”Kontoret, Skärholmen”.

Eriksson Dunér pågående forskning tar sitt intrese för urbana frågor i stadsplaneringen, så som den har praktiserats i Stockholm, som han undersöker utifrån två olika tidsperioder; från sextiotalets modernisering till den pågående förtätade och samtidigt expanderade staden. Han fokuserar där på två olika case-studies, från det s.k. Allaaktivitetshuset Gamla Bro (1969-1972), om de sociala och politiska idéerna om en ”Allaaktivitetshus” – för och av alla, samt om en kåkstad (husvagnsläger) i utkanten av Kungens Kurva i Skärholmen, verket ”Kontoret, skärholmen” (som fanns mellan åren 2007-2011).

I sitt forskningsarbete utgår Eriksson Dunér från den personliga berättelsen, av de människor som engagerade sig på dessa tillfälliga platser (heterotopier). Där samtalet under researchen har använts som metod och del av kunskapsproduktionen.  I filmerna är det personernas berättelser som lyfts fram, och där filmerna belyser förhållandet mellan det berättade och berättaren samt konstnärens roll i förhållande till forskarrollen.

Mats Eriksson Dunér är född 1967 i Malmö, och bosatt och verksam i Stockholm. Eriksson Dunér är utbildad vid Malmö Konsthögskola, där han tog sin magisterexamen 1998, samt vid Glasgow School of Art i Skottland.