Magdalena Dziurlikowska

Man och barn

1 oktober -30 oktober 2015

”Man och barn, allt det som jag vill ha, men inte har i mitt liv. Jag gör filmer om svårigheter, möjligheter och drömmar. Filmen Man och barn hämtar sitt stoff ur flera år med samtal och tankar om hur jag ska göra för att lyckas med något omöjligt, men ändå så tillgängligt. Hur ska jag skynda långsamt och vara klok när jag som kvinna närmar mig fyrtio? Det har inte alltid varit så här. När jag var drygt trettio gjorde jag två filmer om frivillig barnlöshet. Sedan har jag ändrat mig. Så pinsamt, eller kanske inte alls. När jag inte ville ha barn kände jag mig utanför den mänskliga klubben. Jag fick jämt förklara och försvara mig, vilket ledde mig fram till de tidigare filmerna. Tätt därpå hittade jag en motsatt vilja i mig själv och trodde att livet skulle bli lättare. Så blev det inte, men Man och barn är inte tänkt som en snyfthistoria. Jag har velat forma en drastisk, analytisk och humoristisk berättelse. Den handlar om någon som stöter emot en vägg och försöker hitta utvägar. Jag berättar om mina känslor och bevekelsegrunder, men spinner också vidare in i surrealismen och framtiden.”

APA Gallery har glädjen att få presentera Magdalena Dziurlikowskas utställning Man och barn som består av filmkonst samt fotografier. Magdalena Dziurlikowska arbetar främst med film, foto och text. Hennes filmer är iscensatta dokumentärer, där hon i första hand använder sig själv och sina egna erfarenheter. Hon utforskar olika teman på ett humoristiskt och analytiskt sätt vilket gör att hennes verk känns tänkvärda och förblir aktuella. Magdalena Dziurlikowska är född 1975 i Warszawa och bosatt i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack (2008) och har ställt ut på flertal gallerier, konsthallar, filmfestivaler och skriver artiklar för dagspress och konsttidskrifter.