Lars Göran Nilsson

Lågor, ögon

20 februari – 22 mars 2014

”Jag mejslar fram figurer ur frigolitstycken. Två lustigkurrar som utövar någon slags akrobatisk lek. Någon som sitter. En människa som blir utsatt för attack. Någon som blir buren. tillsammnas integrerar de med målningar. Den här utställningen svävar mellan balans, fördröjning och mellanrum. Den är gjord utan uttalade föresatser eller utstakade mål. Jag har inget ärende. Ändå gör jag det. Det kanske handlar om ett sorts aktstycke eller gest. Det kanske handlar om det omedelbara och spontana. Ungefär som när en person stiger in i ett rum och en viss kontakt uppstår med de övriga i rummet. Vad den energin leder till vet ingen. Vart går gränsen mellan tomrum och mellanrum. Jag såg en tiggare på gatan. Mellanrummet blev väldigt påtagligt. Tomrummet ekar inombords. Nånstans innanför ögonen finns lågorna.” 

Lars Göran Nilsson (f 1954) i Uppsala, utbildad vid Konsthögskolan Valand, Göteborg 1984.