Katarina Norling

Il-Belt

19 april – 20 maj 2012

De kritiker som anser att Katarina Norling tveklöst är en av Sveriges få verkligt originella konstnärer har förmodligen rätt. Karaktäristiskt för hennes sinnliga gestaltande är att hon ofta tillfogar ”rinnande spalter” av text och färg som liknar textlöpor på en tidningssida och som förvandlas till tecken för djupa, emotionella upplevelser från hennes livshistoria. Hon knyter band mellan då och nu och påminner oss om att tingen vi själva omger oss med är omlutna av våra egna, personliga minnen. Anders Olofsson skrev redan 2003 på sin konstsajt Konsten.net angående utställningen på Olle Olsson-huset: ” Katarina Norling lyckas på något märkvärdigt sätt för det mesta vända ut-och-in på det djupast personliga, och göra det till något vi alla kan känna oss besläktade med”.

Nu har hon hittat ett band mellan hamnen i Visby och Sibyllegatan i Stockholm. Å ena sidan det tredelade skulpturala verket ”Balladen om vaktchefen” som sedan 2008 är placerat i kongresshallen vid hamnen i Visby och å andra den aktuella utställningen på APA Gallery i Stockholm. En version av verket i Visby  finns nu i framför allt galleriets inre rum men även med vissa nerslag i det första rummet. I det ursprungliga verket ser man under bordets glas en världskarta från 1600-talet medan man nu får möta ett verk som berättar om en resa konstnären gjorde för en tid sedan till  Arabiska halvön, Nordafrika och Malta i Medelhavet.

(Il-belt betyder ”Staden” på malttesiska och syftar på Maltas huvudstad Valletta.)

Yvonne Sandberg

Katarina Norling (f 1963) i Stockholm utbildades vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1991.