Göran T Karlsson

Sound tracks

2 oktober – 1 november 2014

”Utställningen baseras på tolkningar av inspelat och manipulerat ljud och filmat material från en bäck. Det har under ett antal år resulterat i en rad olika experiment, i detta fall i form av några serier av målningar, färgteckningar och ett objekt. Vattnets eget ljud, dess rörelser, porlande, rinnande och dess yta möjlig som reflektion, spegling och djup är utgångspunkten för dessa visuella ”ljudspår” som utmynnar i olika seriella undersökningar. Dessa arbeten refererar också till en serie ljudkompositioner, komponerade mellan 1939 och 1952 av den amerikanske tonsättaren John Cage som han kallade ”Imaginary Landscapes”.

Göran T Karlsson är född 1954 i Tranås och bosatt i Stockholm.  Han är utbildad vid  Kungliga Konsthögskolan 1986 och har sedan dess ställt ut på flertal gallerier, konsthallar och anlitats för flera olika offentliga arbeten.