Dan Wirén

Touch points

5 mars – 18 april 2015

”Sot och vatten stiger upp mot handen. Handen är handlingens extremitet. Och målningen stiger på där, in från beröringspunkten. Gesten besvärjer kapillärkraften.

Ur förnimmelsen av materialet kommer idéer och syner. Jag vägleds av dessa händelser.

Sotet, tuschet, sprider sig i pappersarkets atmosfär, genom vattenbarriärer och klingar sedan av, blir en erinring om ett tillstånd i förändring.”

APA Gallery är stolta över att presentera Dan Wiréns utställning Beröringspunkter/Touch-points. Wirén har gjort ett stort antal separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Wirén arbetar huvudsakligen med tuschmåleri och har valt att uppehålla sig i skärningspunkten mellan den emotionella utvecklingen av ett tema i materialets liv och spridning. Han har nyligen tilldelats Sandbergs Akvarellpris av Kungliga Konstakademien samt ett vistelsestipendendium från Konstnärsnämnden och “ Institut for Provocation” i Beijing, Kina.

Dan Wirén (född 1951) bor och arbetar i Sverige. Han utbildades vid Konstakademien 1977-1982 och är bl.a. representerad i samlingarna på British Museum London, Göteborgs konstmuseum, Moderna Museet och Nationalmuseet i Stockholm. Han har under senare år gjort flera studieresor till Turkiet, Iran och Egypten samt har under längre arbetsperioder, i Residences i Nanjing och Beijing, Kina, genomfört olika konstprojekt.