Mats Eriksson Dunér

CV

Född 1967 i Malmö, bosatt och verksam i Stockholm.

Utbildning

2007 – 15 Doktorand i fri konst, Malmö Konsthögskola

2006 – 07 Postgraduate kurs, (Konst & Arkitektur) Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

1992 – 98 Magisterexamen i fri konst, Malmö Konsthögskola

1995 – 96 Environmental Art, Glasgow School of Art, Skottland

Separatutställningar

2015 ”Det var en tid då allt var möjligt – All makt åt fantasin!”, Kulturhuset, Stockholm

2015 ”Wrap your troubles into dreams”, Inter Arts Center (IAC), Malmö

2014 ”Kontoret, Skärholmen”, Galleri APA, Stockholm

2013 ”Skärholmen, Sweden”, Latvian Museum of Photography, Riga, Lettland

2009 ”Winning a battle, losing the war”, Kristianstads Konsthall

2008 ”Architecture for the Poor”, Mia Sundberg Galleri, Stockholm

2006 ”Interiors”, Mia Sundberg Galleri, Stockholm

2006 ”Indian Grammar”, KunstMuseum Bonn, Tyskland

2005 ”Indian Grammar”, Mia Sundberg Galleri, Stockholm

2003 ”Nya Vägar”, Galleri Skånes Konstförening, Malmö, (tillsammans med Per Hasselberg)

2003 ”Winning a battle, losing the war”, Mia Sundberg Galleri, Stockholm

1999 Galleri Ping Pong, Malmö

1996 ”Through the looking glass”, Assembly Room Gallery, Glasgow, Skottland

Grupputställningar (i urval)

2014 ”Fittja Open”, Nya biennalen för Konst & Arkitektur. Botkyrka Konsthall

2011 ”Research utställning”, PhDII, Inter Arts Center, Malmö Konsthögskola

2010 ”Still Lifes”, Galleri Box, Göteborg

2010 ”Research utställning”, PhD, Inter Arts Center, Malmö Konsthögskola

2009 ”Labyrint – Writing and observations”, Botkyrka Konsthall

2009 ”Chandigarh”, Gallery P3, Westminister University, London, England

2009/08/07 ”MARKET”, Konstakademien, Stockholm

2008 ”India Moderna”, IVAM (Institut Vanlencià d`Art Modern), Valencià, Spanien

2007 ”Cashbox”, Galleri Box, Göteborg

2007 ”Nya Verk”, Mia Sundberg Galleri, Stockholm

2006 ”Labyrint”, Botkyrka Konsthall

2005 ”Malmö Konsthögskola 10år”, Rooseum, Malmö

2005 ”Ny svensk fotografi”, Hasselblad Center, Göteborg

2005 ”Tricht/Linn/Burg”, Hobusepea Gallery, CCA, Tallinn, Estland

2005 Sollentuna Art Fair

2003 ”Open Source”, Mia Sundberg Galleri, Stockholm

2002 ”Presentation”, Schaper Sundberg Galleri, Stockholm

2001 Konstfrämjandet, Malmö

2001 ”Skånska fotografer”, Malmö Museum, Malmö

2001 ”Bo01”, Havslunden, Malmö, Tillsammans med Galleri Ping Pong

2001 Galleri Ping Pong, Malmö

2000 ”Roll On Multipelshop II”, Galleri Signal, Malmö

1998 ”Start.98”, Stockholm

1997 Wanås – Magasinet

1996 Malmö Konsthall, Malmö – Mellanrummet

1994 Galleri Index, Stockholm

Filmer

2015 ”Det var en tid då allt var möjligt – All makt åt fantasin!”, (60 min)

2013 ”Kontoret: Skärholmen, 2010”, (40 minuter)

Böcker / kataloger (separat)

2015 En bok om allaktivitetshuset Gamla Bro. (Kommande. Utges tillsammans med OEI förlag)

2009 ”Arkitektur som provokation”, Mats Eriksson. Essä av M. Eriksson samt ett

akademisamtal vid Sveriges arkitekters akademi, (Mia Sundberg Galleri/Kristianstads Konsthall)

2008 ”An Architecture for the Poor”, Mats Eriksson. Essäer av M. Eriksson och Sarah Rifky,

(Mia Sundberg Galleri)

2005 ”Indian Grammar. A Modernist Experiment in Postcolonial India”, Mats Eriksson.

Essäer av Vikramaditya Prakash och Gertrud Sandqvist, (Mia Sundberg Galleri)

2005 ”In Between Buildings”, Mats Eriksson. (Köpenhamn: Langtbartistan)

Bibliografi

2012 ”Approaching India: In Visual Arts and Design Since 1947”, Red. Shanay Jhaveri

2010 ”Den digitala flockens hemlöshet”, Dan Jönsson, 10TAL, (nr 04/2010)

2010 ”Still lifes”, Sara Arvidsson, Konsten.net, (oktober 2010)

2010 ”Jakriborg”, Alexander de Cuveland, Fotografisk Tidskrift, (nr 04/2010)

2010 ”Utopiska visioner”, Charlotta Nordström, Litauen: Foto Kvartals (nr 04/2010)

2010 ”Samtal om modern Pastisch”, Nina Gunne, Arkitekten, (nr 02/2010)

2010 ”Modernas inköp av ung svensk konst”, Konstvärlden, (nr 01/2010)

2009 ”Winning a battle, losing the war”, Ingrid Stigsdotter, Sydsvenska Dagbladet, (16/3/09)

2009 ”Konstkrönika”, Dan Jönsson, Dagens Nyheter, (12/2/09)

2009 ”Med folkhemmet i fokus”, Carolina Söderholm, Kristianstadsbladet, (31/1/09)

2009 ”Winning a battle, losing the war”, G Sandqvist, Kristianstads Konsthall, (Utställningsfolder)

2009 Spanien: Art & Co, (nr 5/2009)

2008 ”Modern India”, Valencia: Ivam Museum, (utställningskatalog)

2008 ”Brasilien!”, Paletten, Red Sophie Allgårdh (nr 273/2008)

2008 ”Letar modernismens bortglömda projekt”, A. de Cuveland, Fotografisk Tidskrift (2008)

2007 ”India NOW: New Visions in Photography”, Red Alain Willaume. London: Thames & Hudson, Paris: Textuel

2006 ”Labyrint”, Botkyrka Konsthall (utställningskatalog)

2006 ”Hyllning till människor och fotografer i Skåne”, C Heideken, Fotografisk Tidskrift, (1/06)

2005 ”Gränser”, Motiv, (nr 05/2005)

2005 ”Skånska fotografer”, Red. Åke Hedström och Christer Strandberg, Malmö Museer förlag

2005 ”Mats Eriksson”, Håkan Nilsson, Dagens Nyheter, (7/5/05)

2005 ”Practices of Tallinn”, Red. Liisa Siib, CCA, Tallinn, Estland (Utställningskatalog)

2005 ”Utopi i förfall”, Sophie Allgårdh, Svenska Dagbladet, (23/4/05)

2003 ”När ingenjörerna visar vägen”, Måns Holst-Ekström, Sydsvenska Dagbladet, (10/12/03)

2003 Aluma, (Nr 24)

2003 ”Vår blick riktas bakåt men oklart mot vad” Håkan Nilsson, Dagens Nyheter, (12/4/03)

2002 Aluma (nr 13, 15)

Representerad

Moderna Museet, Stockholm

Statens Konstråd

Länsmuseet Gävleborg, Gävle

ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, Utsmyckning på uppdrag av Statens Konstråd

Gästateljéer

2012 Valand Arc, 2 månaders ateljéstipendium. Valand Artist Residency, Göteborg

2009 City des Arts, Kungliga Konstakademiens Paris 2 månaders ateljéstipendium

2006 San Michele Stipendiat, Hasselblad stiftelse

2002 CCA Tallinn. Nifca 2 månaders ateljéstipendium i Tallinn, Estland.

Stipendier

2013 Längmanska Kulturfonden

2012 Konstnärsnämnden, Projektbidrag

2012 Iaspis, Internationellt Kulturutbyte

2011 Stockholmsgillet

2009 Kungliga Konstakademien, Paris ateljéstipendium

2008 Sveriges Författarfond, 1 årigt arbetsstipendium

2007 Statens Kulturråd

2006 Kungliga Konstakademien, Emil Bergs stipendium

2006 Sparbanksstiftelsen Skåne

2006 Iaspis, Internationellt Kulturutbyte

2006 Hasselblad stiftelse, San Michele Stipendiat

2005 Statens Kulturråd

2005 Moderna Museet, Utlandsstöd

2005 Nifca, Utställningsstipendium för Tricht/Linn/Burg, CCA, Tallinn

2004 Konstnärsnämnden, 2 årigt arbetsstipendium

2004 / 2002 / 1998 Helge Ax:son Johnsson stiftelse

2003 Hasselblad stiftelse

2003 Malmö Stads kulturstipendium

2002 Konstnärsnämnden, 1 årigt arbetsstipendium

2002 Nifca ateljéstipendium, Tallinn

1999 Nifca Sleipner resestipendium

1999 Kungliga Konstakademien, Molly & Ragnar Rudemars fond