Åsa Schedin

CV

Född 1975 i Stockholm

Bor och arbetar i Stockholm

 

UTBILDNING

Magisterexamen i Fri konst, Kungliga Konsthögskolan, examen 2012

Gerlesborgsskolan i Stockholm, 2003-2005

Magisterexamen i fysik, Stockholms universitet och KTH, examen 2003

 

UTSTÄLLNINGAR

APA Gallery, ”Flickan och clownen”, 2015

Edsviks konsthall, 2012

Galleri Mejan, 2011

Konstakademin, examensutställning, 2011

Mellanrummet, Kungliga konsthögskolan, 2010

Edsviks konsthall, 2010

Galleri Mejan, 2010

Konstakademin, kandidatutställning, 2009

Galleri Fafa, Helsingfors, 2008

Galleri Mejan, 2007

 

STIPENDIER

Gustaf Tobisons fond, 2011

Axel Hirschs fond, 2011

Hanebergs vistelsestipendium, 2011

Wilhelm Smiths fond, 2007, 2009, 2010

 

REPRESENTERAD

Alma Löv konstmuseum, Konstföreningar och privatpersoner i Sverige