APA GALLERY KOMMER ATT DELTA I ”TALKING GALLERIES” I BARCELONA DEN 20-21 JANUARI 2020. JUST NU AVVAKTAR VI MED ATT LETA EFTER EN NY LOKAL. VERK AV KONSTNÄRERNA LINE BERGSETH, GÖRAN T KARLSSON ,
ULF LINDELL, ÅSA SHEDIN OCH KATARINA NORLING SOM STÄLLDE UT HOS OSS KAN SES PÅ HORNSGATAN 44
ENL. ÖVERENSKOMMELSEN. 

______________________________________________________________________________________________________

Ny adress Hornsgatan 44